Kuhusu Mawakala wa Ushuru

Kughairi kwa Hiari

Iwapo ungependa kuacha kutekeleza wajibu wako kama wakala wa ushuru, utahitajika kuarifu KRA kwa maandishi angalau siku saba kabla ya kusitishwa kwa huduma zako.

 

Kwa nini Leseni yangu ya Wakala wa Ushuru Ighairiwe?

Leseni yako inaweza kughairiwa ikiwa:

1. Marejesho ya ushuru yaliyotayarishwa na kuwasilishwa na wakala wa ushuru ni ya uwongo.

2. Utaacha kukidhi masharti ya kupata leseni kama wakala wa kodi

3. Unaacha kutekeleza majukumu yako kama wakala wa ushuru na ulituarifu kwa maandishi.

4. Unaijulisha KRA kuwa unataka kuacha kutekeleza majukumu kama wakala wa ushuru.

 

Tutakuarifu kwa maandishi kuhusu kughairiwa kwa leseni. Kughairi kutaanza kutekelezwa utakapoacha kuendelea na biashara kama wakala wa ushuru au siku 60 baada ya kupokea Barua ya Kughairi kutoka kwa KRA.