Ushuru wa Manufaa na Kiwango cha Riba Kinachodaiwa

KODI YA FAIDA YA FRINGE

Kwa madhumuni ya Kifungu cha 12B cha Sheria ya Kodi ya Mapato, the Kiwango cha Riba cha Soko ni 16%.  Kiwango hiki kitatumika kwa miezi mitatu ya Aprili, Mei, na Juni 2024.

 

KIWANGO CHA RIBA KINACHOTAZWA

Kwa madhumuni ya kifungu cha 16(2)(ja) cha Sheria ya Kodi ya Mapato kiwango cha riba kilichowekwa ni 16%. Kiwango hiki kinatumika kwa miezi ya Aprili, Mei, na Juni 2024.

 

Kiwango cha kodi ya zuio cha 15% kwa riba inayoonekana kitakatwa na kulipwa kwa Kamishna kabla ya siku ya 20 ya mwezi unaofuata mwezi wa kukokotoa.

 

Kamishna wa Ushuru wa Ndani


ANGALIZO KWA UMMA 09/04/2024


💬
Ushuru wa Manufaa na Kiwango cha Riba Kinachodaiwa