Maswali ya mara kwa mara

Je, Maafisa wa Forodha wanaruhusiwa kukagua mizigo ya abiria na kufanya upekuzi wa miili

Ndiyo, Maafisa wa Forodha wanaruhusiwa na sheria kuchunguza mizigo ya abiria na kufanya upekuzi wa miili inapoonekana ni muhimu.

Je, kuna abiria ambao wameondolewa kwenye Uchunguzi wa mizigo yao na upekuzi wa miili yao na Maafisa wa Forodha

Ndiyo, kuna abiria ambao hawaruhusiwi kukaguliwa mizigo na kupekuliwa miili yao kama vile Wanadiplomasia na watu wengine waliobahatika.

Jinsi ya kutambua abiria wanaotembelea mara kwa mara

Ili kubaini abiria wa ziara fupi za mara kwa mara, Afisa Forodha pia huchunguza kwa ujumla pasipoti na hati zingine za kusafiri za abiria. Tamko la bidhaa na maadili yao kwa ujumla hukubaliwa na kutathminiwa wajibu. Kwa malipo ya wajibu huu abiria anaruhusiwa kibali.

Je, kuna vitu vyovyote vilivyowekewa vikwazo, ama vya kuagiza/kusafirisha nje

Masharti yanayoweka kipengee kilichowekewa vikwazo vya kuagiza/kuuza nje ya nchi yamewekwa katika Jedwali la 2 na la 3 la Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Zinajumuisha lakini hazizuiliwi kwa:-

 • Mashine za uhalali wa posta isipokuwa na kwa mujibu wa masharti ya kibali kilichoandikwa kilichotolewa na mamlaka yenye uwezo wa nchi mshirika.
 • Mitego yenye uwezo wa kuua au kukamata mnyama yeyote wa wanyama pori isipokuwa na kwa mujibu wa masharti ya kibali cha maandishi kilichotolewa na nchi Mshirika.
  Madini ya thamani na mawe ya thamani ambayo hayajatengenezwa.
 • Silaha na risasi zilizoainishwa chini ya Sura ya 93 ya Nomenclature ya Forodha.
 •  Ossein na mifupa kutibiwa na asidi.
 • Mifupa mingine na chembe za pembe, ambazo hazijafanyiwa kazi, zimekaushwa, zimetayarishwa tu (lakini hazijakatwa kwa umbo) zimechanganyika, nguvu na upotevu wa bidhaa hizi, Pembe za ndovu, tembo hazifanyiki kazi au zimetayarishwa tu lakini hazijakatwa kwa sura, meno, kiboko, hazijafanyiwa kazi o zimetayarishwa tu lakini si kukatwa kwa umbo, poda ya pembe na taka, Kobe, nyangumi na nyangumi nywele, pembe, antlers, hoover, kucha, makucha na midomo, unworked au tu tayari lakini si vinginevyo kazi shells au molasi, crustaceans au echinoderms na ng'ombe-mfupa.
 •  Gari la anga lisilo na rubani, kwa mfano, ndege zisizo na rubani.
 • Bidhaa zote ambazo uagizaji wake ni kwa muda unaodhibitiwa chini ya Sheria hii au kwa sheria yoyote iliyoandikwa kwa sasa inayotumika katika Nchi Mwanachama.

Ni bidhaa zipi haziruhusiwi, ama za kuagiza/kusafirisha nje

Masharti yanayoweka wazi bidhaa zilizopigwa marufuku kuagiza/kuuza nje ya nchi yamewekwa katika Jedwali la 2 na la 3 la Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Zinajumuisha lakini hazizuiliwi kwa:-

 • Pesa za uwongo na noti na sarafu za uwongo na pesa zozote zisizo za kiwango kilichowekwa katika uzani au faini.
  Nyenzo za ponografia katika kila aina ya vyombo vya habari, picha zisizo na staha au chafu zilizochapishwa, vitabu, kadi, maandishi ya maandishi au maandishi mengine, na nakala zingine zozote chafu au chafu.

 • Inalingana katika utengenezaji ambao fosforasi nyeupe imeajiriwa.

 • Kifungu chochote kilichotengenezwa bila mamlaka ipasavyo na Bendera za Kivita au Mahakama ya Silaha za nchi mshirika au zenye Nembo au Silaha kama hizo zinazofanana kwa ukaribu na hivyo kuweza kukokotolewa kudanganya.

 • Vinywaji vilivyotengenezwa vilivyo na mafuta muhimu au bidhaa za kemikali, ambazo zinadhuru kwa afya, ikiwa ni pamoja na thijone, nyota ya kutokea, benzoic aldehyde, salicylic, esta, hisopo na absinthe. Isipokuwa kwamba hakuna chochote katika aya hii iliyomo kitakachotumika kwa ?Anise na Anisette? liqueurs zenye si zaidi ya asilimia 0.1 ya mafuta ya anise na distillates kutoka aidha pimpinella anisum au nyota arise allicium verum.

 •  Dawa za kulevya chini ya udhibiti wa kimataifa
  Taka hatarishi na utupaji wake kama ilivyoainishwa chini ya Mikataba ya Basel
   Sabuni zote na bidhaa za vipodozi zenye zebaki
   Matairi yaliyotumika kwa magari mepesi ya kibiashara na ya abiria
   Kemikali za Kilimo na Viwanda kama zilivyotolewa chini ya Kifungu cha 11, Jedwali la 2 la EACCMA (2004)

 • Bidhaa ghushi za kila aina kwa mujibu wa masharti ya EACCMA 2004.

 • Nakala za plastiki za chini ya maikroni 30 au usafirishaji au upakiaji wa bidhaa.

 • Bidhaa zote ambazo uagizaji wake ni kwa muda ambao umepigwa marufuku chini ya Sheria hii au na sheria yoyote iliyoandikwa kwa sasa inayotumika katika Nchi Mwanachama.

Je, kipenzi kinaruhusiwa kuingia nchini

Ndio, wanyama wa kipenzi wanaruhusiwa wakati wa kupata hati muhimu. Hata hivyo hawana budi kuandamana na abiria.

Chaneli ya Kijani ni nini

Inakusudiwa kwa abiria ambao hawana chochote cha kutangaza na wanabeba bidhaa zinazopaswa kutozwa ushuru ndani ya posho ya bure iliyowekwa. Abiria wanaweza kutembea kwa urahisi kupitia Mkondo wa Kijani wakiwa na mizigo yao kwa msingi wa tamko/tamko lao la Mdomo kwenye Fomu yao ya Tamko la Abiria. (Kitengo A & B cha Abiria).27.

Abiria yeyote anayepatikana akipitia Mfereji wa Kijani akiwa na bidhaa zinazotozwa ushuru/marufuku au kupatikana akitangaza kimakosa kiasi, maelezo au thamani ya bidhaa zinazopaswa kutozwa ushuru kwenye "Njia Nyekundu" (mzigo unakaguliwa pale ambapo taarifa potofu inashukiwa), atawajibika kwa adhabu kali. ikiwa ni pamoja na kukamatwa/kufunguliwa mashitaka - mbali na kukamata/kunyang'anywa bidhaa potofu kulingana na uzito wa ukiukaji uliogunduliwa.

Channel Nyekundu ni nini

The Mkondo Mwekundu ni kwa ajili ya abiria ambao wana kitu cha kutangaza au kubeba bidhaa zaidi ya posho ya bure ya ushuru. Abiria akikabidhi Fomu ya Tamko la Abiria kwa Afisa wa zamu katika kituo hicho. Iwapo kadi haijakamilika afisa wa Forodha husaidia kurekodi tamko la mdomo (OD) la abiria na baada ya hapo anaweka alama/mihuri vivyo hivyo, baada ya kuchukua saini ya abiria.

Ni nini wajibu na haki ya umma

Kwa upande wa kuondoka, kazi kuu ya Forodha inahusiana na utekelezaji. Hizi ni pamoja na hundi za kuzuia usafirishaji wa dawa za kulevya, utoroshaji wa vitu vingine nyeti ikiwa ni pamoja na fedha za kigeni, bidhaa za wanyama pori, vitu vya kale, dhahabu n.k. Hivyo ni muhimu kwa umma kujua wajibu na stahili zao.

Cheti cha Kusafirisha tena ni nini

Ili kuwezesha uagizaji upya wa bidhaa zenye thamani ya juu ikiwa ni pamoja na vito, vifaa vya elektroniki, vifaa vya gofu vinavyofanywa nje ya nchi, abiria wanaoondoka wanaweza kuomba Forodha kwa ajili ya utoaji wa cheti cha mauzo ya nje wakati wa kuondoka kwake. Kenya.

AEO ni nini

Mhusika anayehusika katika usafirishaji wa kimataifa wa bidhaa katika utendaji wowote ambao umeidhinishwa na au kwa niaba ya Forodha ya KRA kama kutii WCO au viwango sawa vya usalama vya ugavi.

Nani anaweza kuwa AEO

Watengenezaji, waagizaji, wauzaji bidhaa nje, mawakala wa kusafisha, wabebaji/wasafirishaji, viunganishi, wapatanishi, bandari, viwanja vya ndege, waendeshaji wa vituo, waendeshaji jumuishi, waendeshaji maghala na wasambazaji.

Kwa nini Utekeleze AEO

 • Kuimarisha uhusiano kati ya Forodha na wadau wake wanaoizingatia.
 • Timiza mfumo wa viwango vya WCO SAFE.
 • Timiza mazoea bora ya kimataifa ya kutoa idhini maalum na marupurupu mengine kwa waendeshaji wa kiuchumi wanaotegemewa na wanaotii

Nini Lengo la kuwa Opereta wa AEO

Kutoa upendeleo kwa waendeshaji (wakati wanashughulika na miamala yao) ambao kwa muda wamethibitishwa kuwa wafanyabiashara/washirika wa kutegemewa na wanaotii wa Idara ya Forodha na Udhibiti wa Mipaka.

Matibabu ya Upendeleo ni nini

Mapendeleo ya kipekee ambayo yanatolewa kwa wachache waliochaguliwa ambao wametimiza mahitaji yaliyowekwa. Wao ni pamoja na:

 • Kujitathmini na udhibiti wa msingi wa ukaguzi
 • Taratibu za Forodha Zilizoharakishwa (Kubadilisha maingizo ya Bluu katika SIMBA)
 • Usimamizi wa uhusiano wa mteja
 • Kujisimamia

Je, ni utaratibu na mahitaji gani ya kuingiza nchini Kenya na kibali kupitia Forodha

Ili kuingiza bidhaa yoyote nchini Kenya, mwagizaji atalazimika kusajili huduma za wakala wa uidhinishaji ambaye atashughulikia hati za uagizaji kupitia Kenya Customs kielektroniki kwenye mfumo wa Simba 2005 na kuondoa bidhaa kwa niaba ya waagizaji. Ada ya tamko la kuagiza (IDF) ya 2% ya Thamani ya Forodha inalipwa. Forodha itatathmini ushuru unaolipwa kulingana na thamani ya bidhaa na kiwango cha ushuru kinachotumika. Ushuru wa Nje wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaobainisha viwango vya ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje unapatikana katika tovuti ya KRA.

Mimi ni Mkenya ninasoma nje ya nchi na ninatazamia kurudi nyumbani hivi karibuni, nina haki gani kuleta Kenya bila ushuru

Unaruhusiwa, miongoni mwa vitu vingine, gari moja (bila mabasi na mabasi madogo) kuingia nchini bila kutozwa ushuru kwa masharti yafuatayo:

 • Lazima uwe umeishi nje ya Kenya kwa angalau miezi kumi na miwili.
 • Lazima uwe umemiliki na kutumia gari nje ya Kenya kwa angalau miezi kumi na miwili.
 • Gari haipaswi kuwa zaidi ya miaka 8.
 • Lazima uwe umetimiza umri wa miaka kumi na nane
 • Hupaswi kuwa umepewa msamaha kama huo hapo awali


Unaruhusiwa, miongoni mwa vitu vingine, gari moja (bila kujumuisha mabasi na mabasi madogo) kuingia nchini bila kutozwa ushuru kwa masharti yafuatayo:

 • Lazima uwe umeishi nje ya Kenya kwa angalau miezi kumi na miwili.
 • Lazima uwe umemiliki na kutumia gari nje ya Kenya kwa angalau miezi kumi na miwili.
 • Gari haipaswi kuwa zaidi ya miaka 8.
 • Lazima uwe umetimiza umri wa miaka kumi na nane.
 • Hupaswi kuwa umepewa msamaha kama huo hapo awali

Ni vitu gani havitozwi ushuru baada ya kuingizwa

Jedwali la Tano la Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 inaweka utaratibu wa Misamaha;
Sehemu A : Misamaha Mahususi ;Watu na Taasisi Zinazopendeleo
Sehemu B : Misamaha ya Jumla ;Bidhaa zilizosamehewa.

Ni ushuru gani unaotozwa kwenye kompyuta na vitabu

Kompyuta, vichapishi vya kompyuta na sehemu huvutia tu Ada za Tamko la Kuagiza la 2% ya gharama (CIF).
Vitabu vilivyochapishwa havivutii ushuru wa forodha bali huvutia VAT kwa 16%. Hata hivyo, kuna Ada za Tamko la Kuagiza la 2% ya gharama (CIF). Ikumbukwe kwamba vifaa vya utangazaji huvutia ada za tamko la uagizaji wa 2%, ushuru wa 25% na VAT ya 16%.

Ni michango au zawadi zinazowajibika kwa wajibu

Ushuru unalipwa kwa michango au zawadi kwa kiwango kinachotumika chini ya Ushuru wa Pamoja wa Nje wa Jumuiya ya Afrika Mashariki isipokuwa bidhaa kama hizo hazivutii ushuru.

Hata hivyo, vipengele ambavyo vimeondolewa ushuru vimeainishwa katika Jedwali la Tano la Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. 2004.