Ushuru kwa Mashirika Yasiyo ya Faida

Aina za Ushuru kwa NPOs

Mapato ya NPO hayatozwi ushuru nchini Kenya mradi tu yatatumika nchini Kenya kwa manufaa ya wakaazi wa Kenya. Mapato au faida kutoka kwa biashara zinazoendeshwa na Mashirika Yasiyo ya Kiserikali hayasamehewi kodi.

 

1. Lipa Unavyopata (PAYE)

Wakenya wanaofanya kazi katika mashirika yasiyo ya kiserikali hawajaondolewa kwenye PAYE.

 

Wageni wanaofanyia kazi NPO wanaweza kupata misamaha kwenye PAYE zao lakini hii inatumika kwa msingi wa kesi baada ya kesi.

 

PAYE inakatwa kila mwezi kwa viwango vya kodi ya mapato ya mtu binafsi, mnamo au kabla ya tarehe 9 ya mwezi unaofuata.

 

Nitajazaje PAYE

Marejesho ya PAYE yanawasilishwa mtandaoni kupitia itax
NPO zisizo na PAYE kutuma zinapaswa kuwasilisha rejesho la NIL kupitia iTax.


Nitalipaje PAYE

Baada ya kuwasilisha malipo ya PAYE, toa hati ya malipo mtandaoni kupitia iTax na ulipe katika benki yoyote iliyoteuliwa na KRA.

 

Je, PAYE inajumuisha mapato kutokana na ajira ya kawaida?

Je, mafao ya wafanyakazi yanatozwa kodi?

Je, mikopo kwa wafanyakazi inatozwaje kodi?

Tumia kikokotoo chetu kusuluhisha PAYE.

 

2. Kodi ya Zuio

Hakuna misamaha inayohusishwa na Kodi ya Zuio.

 

Je! ni kiwango gani cha ushuru kwa Kodi ya Zuio?

 

Viwango vya Ushuru wa Kuzuiliwa hutofautiana kulingana na mapato, na ikiwa mpokeaji wa mapato ni mkazi au sio mkazi.

Je, viwango vya Kodi ya Zuio ni vipi vilivyopo?

 

Je, ninalipaje Kodi ya zuio?

Malipo hufanywa kupitia iTax.

Tengeneza hati ya malipo na uwasilishe, pamoja na kodi inayodaiwa, katika benki yoyote iliyoteuliwa na KRA.


Baada ya malipo ya Kodi ya Zuio kwa mafanikio, Mshikiliaji na Mzuiliaji watapokea cheti cha zuio kupitia barua pepe.

 

Je, adhabu ya kuchelewa ni ipi?

Je, ni nini hakiruhusiwi kutoka kwa Kodi ya Zuio?

 

3. Kodi ya Aliongeza Thamani (VAT)

Je, ni kiwango gani cha ushuru kwa VAT?

Kuna viwango 3 vya VAT;

 1. 0% - kwa vifaa vilivyokadiriwa sifuri. Bidhaa zilizoorodheshwa katika Jedwali la 2 la Sheria ya VAT kwa mfano Usafirishaji wa bidhaa/huduma, bidhaa zinazotolewa kwa EPZ, Watu wenye Upendeleo na Mashirika ya Umma n.k.
 2. 8% - Mafuta ya petroli yanayopatikana kutoka kwa bituminous, Motor Spirits (Diesel Supero, Aviation spirit n.k.)
 3. 16% - Kiwango cha jumla cha Bidhaa na Huduma zingine

Misamaha ya VAT kwa NPOs.

Tumia kikokotoo chetu kuhesabu VAT.

 

Je, ninawasilishaje VAT?

Marejesho ya VAT yanawasilishwa mtandaoni kupitia iTax, mnamo au kabla ya tarehe 20 ya mwezi unaofuata, kwa kujaza fomu ya Kurejesha VAT3.

Je, ninahesabuje VAT kwenye huduma zinazoagizwa kutoka nje?

Je, VAT kwenye Huduma Zilizoagizwa inadaiwa lini?

 

Je, ninalipaje VAT?

Baada ya kuwasilisha marejesho yako ya VAT mtandaoni, toa hati ya malipo ya ushuru wowote unaodaiwa na ulipe kwa benki yoyote iliyoteuliwa na KRA.

Malipo yanaweza kufanywa kwa Pesa, Hundi au RTGS.

 

4. Ushuru wa Ushuru

Je! ni kiwango gani cha ushuru kwa Ushuru wa Bidhaa?

Kiwango kinatofautiana kulingana na bidhaa na huduma.


Aina za Ushuru wa Bidhaa

 • Kiwango Maalum cha Ushuru: Hapa ndipo kiasi mahususi cha ushuru hutozwa kwa kila kitengo cha kipimo kwenye bidhaa inayotozwa ushuru kwa mfano Kshs. 120 kwa lita moja ya pombe.
 • Kiwango cha Ushuru wa Advalorem: Hapa ndipo asilimia ya kiwango cha ushuru kinachotozwa kwa thamani ya bidhaa inayotozwa ushuru.
 1. Kodi ya uagizaji bidhaa inatozwa kwa Jumla ya Gharama, Bima na Usafirishaji (CIF) na;
 2. Kiwango cha advalorem cha bidhaa zinazotengenezwa nchini kinatozwa kwa bei ya mauzo ya kiwanda cha Ex-factory.

 

Je, ninalipiaje Ushuru wa Bidhaa?

Ushuru wa Bidhaa kwa kuagiza nje hulipwa kwenye bandari ya kuingilia.

Ushuru wa Ushuru wa Ndani unapaswa kulipwa kabla ya siku ya 20 ya mwezi unaofuata.

 

Tengeneza hati ya malipo kupitia iTax na uwasilishe kwa benki yoyote iliyoteuliwa na KRA kufanya malipo hayo.

 

5. Ushuru wa Forodha

Ili kupata msamaha wa Ushuru wa Forodha, NPO lazima zitume maombi kwa Katibu wa Baraza la Mawaziri wa Hazina ya Kitaifa kupitia Bodi ya NGO.

6. Kodi ya mauzo

 Kiwango cha ushuru kwa TOT ni kiasi gani?

 • Kodi ya Mauzo inatozwa kwa kiwango cha 1% kwenye jumla ya mauzo ya kila mwezi
 • Gharama hazipunguzwi
 • Hii ni kodi ya mwisho

 Ninalipaje TOT?

TOT itawasilishwa na kulipwa kila mwezi. Tarehe ya kukamilisha ni tarehe au kabla 20th ya mwezi uliofuata.

Marejesho ya Kodi ya Mauzo

 1. Ingia kwa iTax
 2. Chini ya menyu ya kurejesha, chagua urejeshaji wa faili, kisha ushuru wa mauzo na upakue mapato ya excel.
 3. Kamilisha kurejesha na uwasilishe
 4. Baada ya kurejesha, nenda kwenye menyu ya malipo, chagua 'malipo', chagua kiasi kinachopaswa kulipwa na utoe hati ya malipo.
 5. Fanya malipo kwenye benki mshirika au kupitia M-pesa

Sasa unaweza pia kuwasilisha na kulipa TOT yako ukitumia mpya Programu ya KRA M-service App.